Bøygens slippfest for nr. 2/3 - 11: Poetikk

Bøygen nr. 2/3: PoetikkHva er en litterær poetikk? I nyere tid vil en litterær poetikk gjerne bli forstått som en forfatters refleksjoner over egen kunstnerisk praksis. Men en litterær poetikk, uavhengig av uttrykk/innfallsvinkel, kan også gjerne ha ambisjoner om å redegjøre for et videre litteratursyn, som strekker seg ut over egen skriving. bøygen har i samarbeid med Litteratur på Blå invitert Monica Aasprong og Terje Dragseth, to særegne stemmer i norsk samtidslitteratur, til en samtale om litterære poetikker og sine diktergjerninger. Både Aasprong og Dragseth har bidratt med en poetikktekst til bøygens dobbeltnummer 2/3, som altså har temaet poetikk. Ragnhild Eskeland, redaktør for det nyeste bøygen, er ordstyrer.

Håkon Øvreås, som ga ut sin andre diktsamling tidligere i år, og Tuva Maria Engdal, litteraturstudent, vil lese fra scenen. Begge har bidratt i det nye nummeret av bøygen.

Tirsdag 6. september klokka 19:00 på Blå. CC: 30,-