Forfattermøte: Mona Høvring og Wencke Mühleisen

Fra debuten IIK!! Ein dialog (1998) frem til hennes nyeste diktsamling Ekornet og den vaklevorne brua (2010) har Mona Høvring markert seg som en av Norges mest særegne diktere, med et motsetningsfullt poetisk uttrykk som har blitt beskrevet som styggvakkert -- i ordets beste forstand. Da vi spurte henne om å invitere en annen forfatter til samtale på Blå foreslo hun til vår overraskelse den profilerte kjønns- og medieforskeren Wencke Mühleisen. Selv om de to i utgangspunktet ikke er skribenter som forbindes med hverandre, kommer slektskapet mellom de to som forfattere tydelig frem med Mühleisens bok Jeg skulle ha løftet deg varsomt over (2010). De to vil møtes for en litterær utveksling og samtale ting de har felles: en uredd utforskning av temaer som seksualitet, mor-datter-forhold, oppvekst og naturbundethet.