Høstprogram 2012

Denne høsten fyller Litteratur på Blå fem år, og høstens program er i kjømda. Følg med på våre sider i tiden fremover for et spennende program.