Politisk litteratur 2

Debatt med Cathrine Krøger, Bendik Wold, Kjetil Strømme og Irene Engelstad.

Play