Happy Birthday Putin – om Anna Politkovskaja

Journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Anna Politkovskaja ble drept utenfor sitt eget hjem, på president Putins fødselsdag i 2006. Hun arbeidet med korrupsjon og menneskerettighetsbrudd i konflikten mellom Russland og Tsjetsjenia, og var en pågående kritiker av det sittende regimet. Høsten 2010 kom den tredje og siste oversettelsen til norsk av hennes kommentarer og tekster, i samlingen Russlands tapte samvittighet. Politkovskaja er en av mange journalister som har ofret livet for jobben som kritiker i Russland de siste årene. I april viser Dramatikkens Hus forestillingen Happy Birthday Putin, et teaterstykke med utgangspunkt i Politkovskajas tekster. Forestillingen stiller spørsmål om hvordan vi i Norge kan forstå hennes valg om å ofre livet for jobben som kritiker, og hvordan vi kan forstå den langvarige konflikten i Tsjetsjenia.

Vi inviterer Aage Borchegrevink fra Den norske Helsingforskomite og skuespillerne Rebekka Nystabakk og Huy Le Von for å samtale rundt disse spørsmålene, og for å belyse konflikten Politkovskaja skrev om.

Aage Borchegrevink er rådgiver i Den norske Helsingforskomite, med spesialområdet Russland og Tsjetsjenia, og en viktig talsperson for saken i Norge. Han er litteraturviter og fag- og skjønnlitterær forfatter, blant annet av bøkene  Folkevandringer (2004) og Den usynlige krigen : Reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan.

Rebekka Nystabakk og Huy Le Vo er utdannet skuespillere fra Akademi for Scenekunst i Fredrikstad, og sammen utgjør de gruppen REBEKKA/HUY som står bak produksjonen Happy Birthday Putin.

Minda Holm er ordstyrer.