Back to All Events

Nathalie Sarraute, Rune Christiansen og tropismer

  • Blå 9 Brenneriveien Oslo, Oslo, 0182 Norway (map)

Litteratur på Blå inviterer til en kveld om Nathalie Sarrautes forfatterskap.

Nathalie Sarraute (1900-1999) har vært en viktig litterær skikkelse, både sett i forlengelse av modernismen til Woolf og Joyce og som en del av nyromanbevegelsen. I Norge har flere av hennes verk blitt oversatt til norsk og hun blir stadig reaktualisert, senest med utgivelsen "Storm i et vannglass: Nøkler til Nathalie Sarrautes forfatterskap" skrevet av Elin Beate Tobiasson og utgitt på Solum Forlag.

Sentralt i forfatterskapet til Sarraute står begrepet tropisme. I forordet til den norske oversettelsen av Mistankens tidsalder skriver oversetter Bente Christensen om tropismebegrepet:
"Tropismer er et uttrykk hentet fra biologien, der det betegner bevegelser hos planter i en retning som er bestemt av ytre påvirkninger. Påvirkningene kan gi en såkalt positiv reaksjon, der plantene strekker seg mot påvirkningskilden, eller en negativ reaksjon, der planten trekker seg tilbake. Dette bruker Nathalie Sarraute som et bilde på det som skjer i kommunikasjonen mellom mennesker, under overflaten, under det sosiale ferniss og de åpent uttalte ord." 

Denne samtalen vil kretse rundt Sarrautes tropismebegrep, for å komme tettere inn på Sarratues forfatterskap og som en forbindelse til forfatterskapet til Rune Christiansen.

Til denne samtalen har vi invitert skjønnlitterær forfatter Rune Christiansen, litteraturviter og forfatter Miriam Stendal Boulos og oversetter Bente Christiansen. Samtalen ledes av Litteratur på Blås redaksjonsmedlem Julia Wiedlocha. I tillegg til å gå i dybden på enkelte verker av Sarraute vil også se på Rune Christiansens forfatterskap - i lys av nettopp begrepet tropisme.