Korttekstaften

Kortfattethet kan være både en kunst og en forbannelse. I løpet av denne kvelden vil vi ta en dykk i kortteksten som sjanger. Kortteksten står, slik Marit Grøtta skriver i Vinduet 2010/1, ofte i et spenningsforhold til andre medier-  det konsentrerte formatet utfordrer forfatternes evne til å begrense og artikulere, men åpner også for muligheter. Marit Grøtta og Øystein Stene vil samtale rundt korttekstsjangeren; hvordan oppstår de og hva påvirkes de av? Hva kjennetegner vår tids kortere tekster? Vi vil få kvalifiserte eksempler fra de siste hundre, tjue og ti års korttekster.

I løpet av kvelden får vi også uttdrag fra nye og mer etablerte korttekstforfattere, som kanskje kan være med å kaste lys over spørsmålet om kort er godt.

Marit Grøtta er postdoktor i litteraturvitenskap ved UiO. Hun er forfatter av Litterære bagateller – Introduksjon til litteraturens korttekster fra 2009. Øystein Stene er førstelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, forfatter og har hovedfag i litteraturvitenskap fra UiB, hvor han skrev om 1990-tallets kortprosa. Inghill Johansen er forfatter. Hennes siste bok er Forsvinne fra 2009. Arve Kleiva  er forfatter, blant annet av Det er synd at noen skal få ødelegge for alle fra 2003. Jørn Sværen er forfatter, forelegger og medlem av bandet Ulver. Drev forlaget H Press.     Ole-Petter Arneberg er forfatter av Mepåno fra 2008, og er blant annet representert i McSweenys nummer om norsk litteratur.