Om rikdom og forskjells-Norge

Finnes det en overklasse i Norge, og hvordan portretteres den i litteraturen? Norges rikeste har blitt flere og flere, og de får mer og mer plass i det offentlige rommet, og i litteraturen. Er det en økende overklasse i Norge, og blir det stadig større forskjell mellom folk? Hva slags konsekvenser får dette egentlig, og hva gjør det med den norske kulturen? Journalist Mimir Kristjansson skriver bok om nettopp dette temaet, og sammen med Kristian Meisingset, kulturedaktør i Mineva, og Kjetil Wiedswang, kommentator i Dagens Næringsliv, skal Litteratur på Blå se på de norske milliardærene og litteraturen. Hvordan portretteres de? Og hvordan framstiller de seg selv? Ordstyrer er Karin Haugen.