Oulipo

Litteratur på Blå inviterer til en kveld med Oulipo. Regellitteratur, litterære begrensninger og potensiell poetisk sprengkraft danner omdreiningspunktene når vi drar i gang både foredrag og opplesninger i god oulipoisk tradisjon. Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) er en litterær bevegelse med utgangspunkt i Frankrike, som i de siste femti åra har produsert samtidslitteratur tuftet på strenge regler og begrensninger. En grunntanke har vært at det i begrensningen ligger et massivt litterært potensiale. Mest kjent er kanskje George Perecs La Disparition (1969), en fullgod roman på drøye tre hundre sider skrevet helt uten bokstaven e.

Denne kvelden på Blå får vi både poesi og prosa i flere lignende eksperimenter når Ragnar Hovland, Paal Bjelke Andersen og Kjerstin Aukrust leser fra scenen. I tillegg kan vi tilby miniforedrag om Oulipo av Thomas Lundbo, og forgreinende betraktninger av Bendik Wold.