Rom for kritikk? En samtale om etikk, estetikk og politikk i norsk litteraturkritikk

arr kritikk I høst har Universitetsforlaget gitt ut storverket Norsk litteraturkritikks historie, som tar for seg kritikkens posisjon i norsk offentlighet fra 1870 til 2010. Boka tar opp sentrale problemstillinger i den norske litteraturkritikken gjennom 140 år, og viser hvordan den teknologiske utviklingen har endret den profesjonelle kritikkens rammevilkår. Den litterære offentligheten utvides gjennom bokblogger og andre digitale arenaer for litteraturkritikk- og formidling, og skillet mellom den profesjonelle og uprofesjonelle kritikeren er kanskje ikke lenger like tydelig.

Samtidig står litteraturkritikken under press som følge av nedgangstidene i mediebransjen og en stadig mer «klikk-drevet» journalistikk. Utenfor Norge ser man eksempler på at selv ikke forlagene ser behovet for å legge til rette for en litterær offentlighet på litteraturens premisser, når danske Gyldendal legger ned tidsskriftet Kritik. Hvordan kan vi forstå denne utviklingen i et historisk perspektiv, og hvordan ser fremtiden ut for norsk litteraturkritikk?

Denne høsten har også debatten om problemstillinger i «virkelighetslitteraturen» blusset opp igjen, i kjølvannet av kritiker Ingunn Øklands lesning av Vigdis Hjorths Arv og miljø. På hvilken måte kan litteraturkritikken reflektere over både etiske og estetiske spørsmål, uten å på den ene siden henfalle til diskusjoner om private forhold, og på den andre siden ignorere konsekvensene av levende modeller i litteraturen? Er dette et av de mest betydelige temaene for samtidens litteraturkritikk, eller fortrenger debatten om levd liv og fiksjon andre, viktigere spørsmål? Og hvordan har litteraturkritikken behandlet «virkelighetslitteratur» opp igjennom historien?

Litteratur på Blå inviterer til en samtale om etiske, estetiske og samfunnsaktuelle spørsmål i litteraturkritikken før og nå.

Tom Egil Hverven er hovedanmelder i Klassekampen, og har også vært litteraturkritiker i NRK. Han er tidligere blitt kåret til Årets litteraturkritiker av Norsk kritikerlag.

Cathrine Krøger er litteraturkritiker i Dagbladet.

Jon Rognlien er litteraturkritiker, forfatter og oversetter. Han har vært tilknyttet både Morgenbladet, Klassekampen, Dagbladet og NRK.

Sissel Furuseth er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo og en av redaktørene for Norsk litteraturkritikks historie.

Ordstyrer for samtalen er Arne Borge, som er litteraturkritiker og medredaktør i Vagant.