Tankegods: Walter Benjamin

BW«[D]et er på tide med en Walter Benjamin som er tilgjengelig, og anvendes, av flere», skrev kunstkritiker Kjetil Røed nylig i Le Monde Diplomatique. Med Vidarforlagets tobindsantologi om den tyske teoretikeren, og Kolon forlags nyutgivelse av Barndom i Berlin og Enveiskjøring, står denne høsten i Benjamins tegn. På høstens første Litteratur på Blå dypdykker vi i den tyske filosofen, kritikeren og essayistens tankegods. Vi spør hva Walter Benjamin har betydd for litteraturen, litteraturvitenskapen og litteraturkritikken.

Professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo,Ragnhild Reinton, har gjennom en årrekke beskjeftiget seg med Walter Benjamin. Hun samtaler med professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Arild Linneberg, som har oversatt det meste av Vidarforlagets antologi. Forfatter Ole Robert Sunde leder samtalen.

Med denne kvelden fortsetter vi vår arrangementsserie hvor sentrale tenkere i det tyvende århundre presenteres. Målet er å gi en generell innføring, samtidig som tankegodset undergår en mer utførlig utforskning. Slik kan også kjent stoff anta nye og overraskende dimensjoner.