Thure Erik Lund

Thure Erik Lund ga før jul ut sin niende roman Straahlbox. Den har fått gode kritikker, og om boken skriver forlaget: ”Straahlbox er en bok full av historier som vokser ut av teksten og tar oss over alle grenser språklig, mentalt og verdslig.” Boken er, som de fleste av Lunds utgivelser, krevende, men rik og givende. Til å intervjue Lund om sin siste utgivelse har vi invitert kritiker og forfatter Arve Kleiva. Vel møtt! “Noe av det mest besynderlige med bøkene til Thure Erik Lund er smitteeffekten av språket hans. Bare å lese dem er risikabelt, enda verre er det å skulle forklare hva det er som appellerer uten øyeblikkelig å spontanadoptere det særegne ordtilfanget. (..) En fragmentarisk skattekiste av intelligent humor og skarp sivilisasjonskritikk, bundet sammen med en litterær lekenhet jeg ikke har lest maken til på denne siden av Lunds egne Myrbråten-romaner, diktene til Øyvind Berg og romanene til Roberto Bolano.” - Ole Øyvind Sand Holth, Dagbladet