Back to All Events

Tankegods: Theodor Adorno

  • Blå 9 Brenneriveien Oslo, Oslo, 0182 Norway (map)

«I sin protest utsier diktet drømmen om en annerledes verden.»

Litteratur på Blå inviterer til en ny tankegodskveld, en serie hvor vi setter søkelyset på en tenker vi mener det er verdt å løfte frem – denne gang Theodor W. Adorno (1903 - 1969).

Sosiologen og filosofen Adorno er kanskje best kjent som en av Frankfurterskolens mest prominente tenkere, og som radikal tenker strekker Adornos virke seg fra kapitalisme- og ideologikritikk til betydningsfulle lesninger av Beckett og Kafka. På Blå ønsker vi å sette søkelys på Adornos negative dialektikk, hans forståelse av det kritiske essayet, tenkningen om massekultur og motstand, skrifter om litteratur og estetikk, og ikke minst hvordan Adornos prosjekt kan leses som et forsøk på å redde "det lille", det utskjelte og marginale.

Vi vil også vie tid til det aforistiske og tungsindige "lille" storverket Minima moralia, med undertittelen "Refleksjoner fra det beskadigede livet", fra 1951, som i den norske diskusjonen kanskje har kommet litt i skyggen av Adornos arbeid med Horkheimer.

Ikke minst vil vi også se på hvordan Adorno har latt seg påvirke av Walter Benjamin – og lese ham opp mot sistnevntes «Historiefilosofiske teser». Kanskje har samspillet mellom Adorno og Benjamin aldri vært mer relevant enn i dag, og kanskje kan deres bidrag til å forstå fascisme og kapitalisme berede grunnen for en ny historisk bevissthet?

Vel møtt!

I PANELET:

ARILD LINNEBERG er professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, leder for Forskergruppen Rett, retorikk og litteratur, og har ledet arbeidet med flere oversettelser av sentrale «Frankfurterskoleutgivelser», blant annet Walter Benjamins Skrifter i utvalg og Adornos Minima moralia og Estetisk teori.

RAGNHILD REINTON er professor emerita ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet mye med Walter Benjamin og estetisk teori, og hennes bok Minnekrise og minnebilder fra 2015 omhandler erindringen i litteraturen i det 20. århundre.

Ordstyrer er Benjamin Yazdan fra Litteratur på Blås redaksjon.

CC: 50,-