Afrika-representasjoner i nordisk samtidslitteratur: Jakob Ejersbo

ejersboDa Jakob Ejersbo døde i 2008, bare 40 år gammel, etterlot han seg et 1600 sider langt manuskript. Det var skrevet i løpet av det siste året han levde, og inneholdt fortellinger om Afrika. Manuskriptet ble til to romaner og en novellesamling: Eksil, Revolution og Liberty, samtlige utgitt i 2009. I anledning Rune Skyum-Nielsens kommende biografi om Ejersbo, inviterer Litteratur på Blå til samtale om Jakob Ejersbos litterære representasjoner av Afrika, og om sammenhengen mellom liv og verk i hans forfatterskap. Etter samtalen vil vi vise dokumentaren EjersboDen siste reise, som hadde premiere i Danmark i fjor høst.

EksilRevolution og Liberty kalles gjerne Afrika-trilogien, en betegnelse som blant annet springer ut av at bøkene utgjør ett litterært univers: Fortellingene utspiller seg i – eller i tilknytning til – Tanzania, og personene opptrer både som fortellere og bipersoner på tvers av de tre bøkene. På hvert sitt vis tematiserer fortellingene hvordan hudfarge og kulturell forankring skaper muligheter og begrensninger, både i og utenfor en afrikansk kontekst. Samtidig kan Afrika-trilogien leses som skarp samfunnskritikk. Ejersbo avkler den skandinaviske bistandsdiskursen og likhetstanken, slik at den såkalte "u-landshjelpen" fremstår som både absurd og umoralsk.

Både Eksil, Revolution og Liberty skriver seg inn i en post-kolonial tradisjon, både litterært og politisk. Selv om Afrika-trilogien ikke er direkte biografisk, er det ingen tvil om at han trakk på egne erfaringer. Ejersbo skriver seg dermed også inn i en annen litterær tradisjon: vestlige representasjoner av Afrika og "det afrikanske", hvor forfatterens førstehåndserfaringer og opplevelser fra kontinentet skaper et troverdighetens alibi. Hans fremstillinger av svarte har blitt kritisert av flere danske litteraturvitere for å være etnifiserende og stereotypisk. Andre mener fortellingene hans er en interessant utforskning av kulturelle, språklige og kroppslige grenseoverskridelser, fortalt fra et sosialt og etnisk "underordnet" perspektiv.

Kveldens panel: 

Rune Skyum-Nielsen er en dansk forfatter, journalist og musikkanmelder i avisen Information. Han arbeider for tiden med biografien om Jakob Ejersbo.

Lill-Ann Körber har doktorgrad i skandinaviske studier fra Humboldt-universitetet i Berlin, og er siden 2015 postdoktor i Nordisk litteratur vid Universitetet i Oslo og Førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på nordisk postkolonialisme i flere år, og jobber med et prosjekt om Afrika og «The Black Atlantic» i nordisk litteratur og minneskultur.

Samtalen ledes av Litteratur på Blås redaksjonsmedlem Ragnhild Aslaksen.