Om Judith Butler: Mulighet for liv

Podcast fra arrangementet Om Judith Butler: MUlighet for liv. Du får høre Begard Reza, Stine Helena Bang Svensen og Natalie Hope O`Donnell i samtale med Andreas Breivik.

På grunn av tekniske problemer under arrangementet er opptaket dessverre ufullstendig. Vi beklager dette. For å abonnere på Litteratur på Blås podcast i iTunes, klikk her.

Litterære myter og historiske forelegg - med Sara Stridsberg og Jenny Hval

Sara StridsbergLitteratur på Blå og Bokfestivalen i Oslo inviterer til litterært og musikalsk vorspiel i mytenes fortegn. Alle Sara Stridsbergs romaner og skuespill tar utgangspunkt i et litterært eller historisk forelegg. I Drømfakultetet møter vi ekstremfeministen Valerie Solanas, og i teaterstykket Medealand nytolker Stridsberg Medea-figuren. I hennes hittil siste roman Darling River, er de ulike fortellingene inspirert av Vladimir Nabokovs roman Lolita. Stridsberg kommer til Litteratur på Blå for å snakke om sine heltinner og antiheltinner; om litterære forelegg som speilhistorier, symboler og samtidsfenomen. Stridsberg intervjues av Litteratur på Blås Linn Rottem. Musiker og forfatter Jenny Hval vil stå for det mytologiske lydsporet denne kvelden. Hval har blant annet laget et temaalbum over Medea-myten, og under årets Øyafestival lydsatte hun Carl Theodor Dreyers klassiske stumfilm La passion de Jeanne d’Arc.

OBS - fredag 16. september klokka 19:00 på Blå. CC: Gratis!

Litteratur på Blå og Gasspedal presenterer: [Noord] og Gasspedal Animert

Litteratur på Blå får besøk av det bergensbaserte mikroforlaget Gasspedal. Den tverrnordiske utgivelsesserien [Noord] lanseres, med forfatterne Christina Kullmann og Sigurd Tenningen til stede. I tillegg blir det premiere på tredje film i serien Gasspedal Animert, av Erlend O. Nødtvedt og Kristian Pedersen. Hele serien så langt vises på storskjerm. Gasspedal-redaktør Audun Lindholm intervjuer forfatterne og geleider oss gjennom kvelden. Victoria Kielland snurrer plater.

Programstart: 19.00

Kveldens forfattere:

Christina Kullmann, f. 1975, er utdannet fra Konsthögskolan i Umeå og Biskops-Arnös Skrivarlinje. Har jobbet med billedkunst og stilt ut på ulike gallerier i Sverige. Hun bokdebuterte med Print (OEI editör, 2009). Bor i Stockholm.

Sigurd Tenningen, f. i 1982, er masterstipendiat i Nordisk ved Universitetet i Agder, og redaksjonsmedlem i Vagant og Au petit garage. Han bokdebuterte med Gæa (Gasspedal, 2007). Denne høsten er han aktuell med «Bokstavene» (Gasspedal Animert #2) og Vevet ([Noord] # 2). Bor i Kristiansand.

Erlend O. Nødtvedt, f 1984, er redaksjonsmedlem i Vagant og bokdebuterte med Harudes (Aschehoug, 2008). Denne høsten er han aktuell med «Norangsdalen» (Gasspedal Animert #3). Bor i Bergen.

Kristian Pedersen, f. 1980, er grafisk formgiver og animatør, utdannet i visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen. Bor i Oslo.

[NOORD] utgis i samarbeid mellom de tre nordiske forlagene Gasspedal (N), [FINGERPRINT] (DK) & OEI (S), som en litterær utveksling der poesi og prosa krysser landegrensene og utkommer samtidig på sine respektive originalspråk i Norge, Danmark og Sverige. Forfatterne er Lars Skinnebach, Christina Kullmann og Sigurd Tenningen. Småtrykkene er støttet av Kulturkontakt Nord samt Statens Kunstråds Litteraturudvalg (DK).

Gasspedal Animert er et møtested for litteratur og animert grafikk. Serien kombinerer kunstnerisk eksperiment med nettets distribusjonsmuligheter. Prosjektet ønsker å bidra til å gi digital litteratur fotfeste i Norge, og utfordre forfattere til å skrive for et annet medium enn boka. Poetry in motion! Gasspedal Animert er støttet av Bergen kommune, Norsk kulturråd og Grafill.