Litteratur på Blå og Gasspedal presenterer: [Noord] og Gasspedal Animert

Litteratur på Blå får besøk av det bergensbaserte mikroforlaget Gasspedal. Den tverrnordiske utgivelsesserien [Noord] lanseres, med forfatterne Christina Kullmann og Sigurd Tenningen til stede. I tillegg blir det premiere på tredje film i serien Gasspedal Animert, av Erlend O. Nødtvedt og Kristian Pedersen. Hele serien så langt vises på storskjerm. Gasspedal-redaktør Audun Lindholm intervjuer forfatterne og geleider oss gjennom kvelden. Victoria Kielland snurrer plater.

Programstart: 19.00

Kveldens forfattere:

Christina Kullmann, f. 1975, er utdannet fra Konsthögskolan i Umeå og Biskops-Arnös Skrivarlinje. Har jobbet med billedkunst og stilt ut på ulike gallerier i Sverige. Hun bokdebuterte med Print (OEI editör, 2009). Bor i Stockholm.

Sigurd Tenningen, f. i 1982, er masterstipendiat i Nordisk ved Universitetet i Agder, og redaksjonsmedlem i Vagant og Au petit garage. Han bokdebuterte med Gæa (Gasspedal, 2007). Denne høsten er han aktuell med «Bokstavene» (Gasspedal Animert #2) og Vevet ([Noord] # 2). Bor i Kristiansand.

Erlend O. Nødtvedt, f 1984, er redaksjonsmedlem i Vagant og bokdebuterte med Harudes (Aschehoug, 2008). Denne høsten er han aktuell med «Norangsdalen» (Gasspedal Animert #3). Bor i Bergen.

Kristian Pedersen, f. 1980, er grafisk formgiver og animatør, utdannet i visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen. Bor i Oslo.

[NOORD] utgis i samarbeid mellom de tre nordiske forlagene Gasspedal (N), [FINGERPRINT] (DK) & OEI (S), som en litterær utveksling der poesi og prosa krysser landegrensene og utkommer samtidig på sine respektive originalspråk i Norge, Danmark og Sverige. Forfatterne er Lars Skinnebach, Christina Kullmann og Sigurd Tenningen. Småtrykkene er støttet av Kulturkontakt Nord samt Statens Kunstråds Litteraturudvalg (DK).

Gasspedal Animert er et møtested for litteratur og animert grafikk. Serien kombinerer kunstnerisk eksperiment med nettets distribusjonsmuligheter. Prosjektet ønsker å bidra til å gi digital litteratur fotfeste i Norge, og utfordre forfattere til å skrive for et annet medium enn boka. Poetry in motion! Gasspedal Animert er støttet av Bergen kommune, Norsk kulturråd og Grafill.