Forfatterspirebonanza

ForfatterspirebonanzaLitteratur på Blå samler tre sentrale aktører innenfor litterær utdanning i Norden for å undersøke hvilken betydning forfatterskolene har for den litterær utviklingen hos skrivende mennesker. I tillegg til å belyse de ulike skriveskolenes metoder for å utdanne skriveferdigheter, vil samtalen kretse rundt spørsmålet om forfatterskoler fører til litterær ensretting eller om de snarere bidrar til foredling av talentene. Vi får besøk av forfatterspirer fra tre nordiske skriveskoler – henholdsvis forfatterskolen i København, Litterär gestaltning ved Gøteborgs universitet og forfatterstudiet ved Tromsø universitet. Samtlige tre skoler tilbyr en toårig utdannelse hvor skriveevne, leseferdigheter og tekstforståelse står i sentrum. Følgende studenter kommer til Litteratur på Blå denne kvelden for å lese sine tekster og dele erfaringer fra de ulike skriveskolene: Ursula Scavenius, Molly Balsby Nielsen, Cecilie Lind, Anja Høvik Strømstedt, Andreas Vermehren Holm, Ylva Ambrosia Wærenskjold, Mariann Aaland og Victoria Kielland.

Samtalen ledes av Runa Skolseg fra Litteratur på Blå.