Gjendiktning: Ariana Reines og Anne Carson

reinesog carson «Det er noe vanvittig forlokkende når det gjelder det uoversettelige, når det gjelder ord som stilner i overgangen.» (Anne Carson)

Den 10. mars får vi besøk av Tone Hødnebø og Anna Kleiva, som begge er aktuelle med gjendiktninger av sentrale nordamerikanske samtidspoeter. Hødnebøs gjendiktning av Anne Carsons debutsamling Glass, ironi og Gud fra 1992 kom ut i fjor høst, og i vår kommer Kleivas gjendiktning av Ariana Reines’ Coeur de Lion.

Kanadiske Anne Carson (f. 1950) er poet og professor i klassisk litteratur og trekkes ofte fram som en av de sterkeste nålevende engelskspråklige lyrikerne. Hennes forfatterskap beskrives gjerne som «uklassifiserbart», kjennetegnet av hybride former mellom essay, poesi og «verseromaner» som Autobiography of Red. Carson har selv oversatt oldtidsgreske forfattere som Sapfo og Evripides, og hennes inngående kjennskap til antikken skinner ofte igjennom i hennes egne utgivelser: hun «skaper nye myter ved å plante antikken om i samtidens jord.» (Carina E. Beddari) Med Glass, ironi og Gud er Anne Carson for første gang gjort tilgjengelig i norsk språkdrakt. Hvordan har Tone Hødnebø forholdt seg til og arbeidet med dette idiosynkratiske og av mange ansett som geniale forfatterskapet?

«Kva er det å vere ein person? Kva skjer med det poetiske du-et i ei tid som vår?» spør Anna Kleiva i sitt etterord til Ariana ReinesCoeur de Lion. Poetisk tiltale og tiltale av du-et er et av de viktigste spørsmålene i diktsamlinga, som Reines selv har kalt den mest konseptuelle, men samtidig mest tilgjengelige av hennes utgivelser. Ariana Reines er en av de viktigste og mest aktive unge poetene i USA. I tillegg til sin virksomhet som poet og performancekunstner foreleser hun og holder skrivekurs ved amerikanske universiteter, skriver teaterstykker, oversetter – og har i følge Kleiva en «temmelig intelligent blogg.» Coeur de Lion er et utleverende kjærlighetsdikt som begynner med at jeg-et hacker seg inn på ekskjærestens emailkonto. Kleiva beskriver Reines’ poesi som ekspansiv og altomfattende, og peker på hennes risikovillighet og interesse for urene former. Reines’ forlag, Fence Books, har som mål å «gi ut poesi som er utfordrande, og gjerne i utakt med dominerande straumdrag i tida». Coeur de Lion har blitt beskrevet som «bevisst bloggaktig», og den norske gjendiktningen har fått sin egen facebookside.

Tone Elisabeth Hødnebø (f. 1962) debuterte med diktsamlingen Larm i 1989, og har siden utgitt fem diktsamlinger, i tillegg en poetikk, Skamfulle Pompeii (H-press forlag), og Skitne lille hjerte, en gjendiktning av Emily Dickinson. Hødnebø var medredaktør i Vagant i perioden 1990-1997.

Anna Kleiva (f. 1985) er oppvokst på Vinstra og bor i Oslo. Hun utgav diktsamlinga Ti liknande versjonar i 2011. Vårar seinare, den andre boka hennes, ble tildelt Natt&Dags Oslopris for Årets bok i 2014.

Samtalen ledes av Cathrine Strøm, bibliotekar, redaktør og forlegger i TransFe:r Forlag. Hun er også kjent som litteraturkritiker, oversetter og skribent.

Foto: Poetryfoundation.org og Einar Falur Ingólfsson