Lyden av diktet: Christophe Tarkos' Kasser (NB på Sound of Mu!)

Christopher Tarkos Ei utviding utvider seg, kor mykje vil utvidinga utvide seg, ho held fram med å utvide seg, det er ei utviding, kor lenge vil utvidinga  halde fram med å utvide seg, utvidinga  held fram, ho stansar ikkje lenger, det er umogleg å stanse henne.

 

 

- Christophe Tarkos’ Kasser

I Christophe Tarkos’ Kasser vris og vendes det på språket; ordene fylles og tømmes med mening i samme vending, i en underlig, underholdende og repetitativ lek. Leken kommer desto tydeligere fram i opplesningen, en disiplin som også var en viktig del av Tarkos’ virke.

Diktsamlingen Kasser, oversatt til norsk i år av Gunnhild Øyehaug og Cathrine Strøm, stod fram som et godt utgangspunkt da Litteratur på Blå fikk et ønske om å koble poesien med musikken, og lage helt ny musikkpoesi. Vi ønsket å undersøke hvordan Tarkos’ språklig lekende dikt kunne få nye dimensjoner i møte med musikere. Svært heldig var det at BLY også falt for ideen; de tok imot Tarkos’ dikt på norsk og fransk, med instruksen om å gjøre det til sitt. BLY jobber til vanlig med fritt improvisert, lydbasert vokalmusikk. Denne kvelden blir det urpremiere på BLYs lyd av Tarkos' dikt! Etter minikonserten får vi høre hva musikerne selv har tenkt om arbeidet, og om møtet mellom deres musikk og Tarkos’ poesi.

Oversetterne Cathrine Strøm og Gunnhild Øyehaug har sammen jobbet med Kasser, og de kommer til Blå for å snakke om Tarkos’ poetiske univers, og deres arbeid med å oversette teksten fra fransk til nynorsk.

Gunnhild Øyehaug er oversetter, forfatter og lærer ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Cathrine Strøm er oversetter og anmelder. BLY består denne kvelden av Ingrid Romarheim Haugen og Helen Louise Solberg.

OBS: Arrangementet finner sted på Sound of Mu.

Tirsdag 18. oktober klokka 19:00. CC: gratis!