Norge og tanken om Europa

Norge og EuropaNorge med Europa – Norge i Europa – Norge utenfor Europa – Norge og Europa? Norge er en del av Europa. Men Europa er så mangt: et kontinent, en samling nasjoner, en plass, flere plasser, en idé, flere ideer. Hvor finner vi Norge blant alle disse plasser og ideer? Og hvor finnes ideene i Norge?

Våre offentlige samtaler, kollektive tanker og konsepter – fra innsenderen i avisen og den skjønnlitterære eskapaden til statsministerens tall og de intellektuelles ord – er formgivende for både vårt selvbilde og verdensanskuelse. Så vel Norge som Europa har gjennomgått store materielle og praktiske forandringer i vår tid – med dette som bakgrunn: hvordan tenker vi egentlig i Norge og Europa i dag?

Litteratur på Blå har invitert Cathrine Holst – postdoktor ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo, og Simen Ekern – journalist og kommentarskribent i Dagbladet bosatt i Brussel – til en samtale om Norge og tanken om Europa. Hvilke forandringer kan vi se i den norske måten å tenke om Europa? Hva har våre tanker om Europa å si for det norske selvbildet? Litteratur på Blås Niclas Önnesjö leder samtalen.

Forfatter Thure Erik Lund avslutter kvelden med en opplesning av en nyskrevet tekst med tema ”Norge og tanken om Europa”.

Tirsdag 1. november klokka 19:00 på Blå. CC: 30,-