Velkommen!

Ikke nok med våren 2012 ser ut til å bli et svært spennende og mangfoldig semester for Litteratur på Blå - også selve plattformen for formidlingen av programmet, altså denne nettsiden, er ny og forbedret. Vi har luket bort unødvendige funksjoner, forenklet og tilrettelagt menyene, slik at informasjonen forhåpentligvis er blitt lettere tilgjengelig. Oppdateringen innebærer også et knippe nye muligheter som er verdt å understreke: Under sidemenyen finnes fanen "Podcast". Her ligger brorparten av de tidligere arrangementene ute som podcaster, en liste som vil suppleres i løpet av semesteret. Arrangementene vil nå fortløpende bli lagt ut som podcaster, til glede for de som ikke har anledning til å møte opp på Blå i egen person. Litt lengre nede på sidemenyen, står fanen "LPB i media", hvor presseklipp og relaterte mediesaker vil bli arkivert. Under fanen "Nyheter" i hovedmenyen vil redaksjonen kunne ytre seg om saker som ikke direkte vedgår programmet.

Vi er svært fornøyde med de nye sidene, og takker Nettsett for jobben de har gjort. Forhåpentligvis vil publikum nå kunne bevege seg noenlunde friksjonsfritt omkring i dette internettlandskapet. Kommentarer eller spørsmål kan sendes til redaksjon@litteraturpabla.no.