Tankegods: Simone de Beauvoir

simonbilde  

Litteratur på Blå åpner vårens program med et arrangement i serien Tankegods, som tar for seg sentrale tenkere i det 20. århundre.

Den 27. januar inviterer vi til samtale om Simone de Beauvoir (1908-1986). De Beauvoir er framfor alt kjent for sin filosofiske undersøkelse av kvinners underordnede stilling fra 1949, Det Annet Kjønn. Dette monumentale verket oppnådde raskt stor innflytelse og er blitt kalt «feminismens bibel». Det annet kjønn utgjør imidlertid bare en del av de Beauvoirs omfattende forfatterskap, som inkluderer både en rekke filosofiske, skjønnlitterære og selvbiografiske verker. De Beauvoir var en sentral skikkelse i den eksistensialistiske kretsen i Frankrike før og etter krigen.

Vi ønsker å sette fokus på de Beauvoirs tankegods og innflytelse som eksistensialist, feminist og skjønnlitterær forfatter. Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Tove Pettersen, har arbeidet med de Beauvoirs filosofi i en årrekke. Hun vil samtale med Annlaug Bjørsnøs, professor i fransk litteratur ved NTNU, som har spesialisert seg på Simone de Beauvoirs skjønnlitterære forfatterskap. Bjørsnøs og Pettersen er redaktører for antologien Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker, som kommer ut i februar.

Litteratur på Blås Hedda Lingaas Fossum leder samtalen.