I begynnelsen var ordet

bibelen OBS: DETTE ARRANGEMENTET FINNER STED PÅ INGENSTEDS, TVERS OVERFOR BLÅ.

I disse påsketider er det betimelig å ta en nærmere kikk på en av tekstene som har betydd desidert mest i norsk kultur, nemlig Bibelen. Bibelen er en av verdenshistoriens mest fortolkede tekster og settes stadig i nye sammenhenger - litterære og kulturelle.

De siste årene har Bibelens litterære kvaliteter fått ny oppmerksomhet og bevaringen av det litterære språket ble virkelig tatt på alvor i den nye norske oversettelsen i 2011. Som et ledd i oversettelsesarbeidet, ble 12 forfattere brukt som konsulenter og var med på å forhandle fram språket i den nye oversettelsen.

Hanne Ørstavik var en av de forfatterne som var med i dette arbeidet og som kommer til Litteratur på Blå denne kvelden. Hun bidro også til antologien Bibeldikt som kom høsten 2014. Bibeldikt består av dikt skrevet i dialog med kirkeårets bibeltekster og eksponerer på den måten Bibelens litteraritet. Alf Kjetil Walgermo var redaktør for antologien sammen med Jan Ove Ulstein, og Walgermo deltar også i samtalen.

Hva slags innvirkning kan en nesten 2000 år gammel bok ha på norsk litteratur i dag? Hvordan forvalter man en religiøs tekst som litteratur og hvordan opprettholder man en dialog med denne teksten? Dette er noen av spørsmålene vi stiller når vi setter av en kveld til Bibelen på Blå.

Alf Kjetil Walgermo er kulturredaktør i Vårt Land, forfatter og litteraturkritiker. Han var redaktør for Bibeldikt og har flere andre utgivelser bak seg.

Hanne Ørstavik er forfatter og har skrevet 12 romaner, blant annet Like sant som jeg er virkelig (1999) og Presten (2004). Hun har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap.

Ordstyrer for kvelden er Ida Amalie Svensson fra Litteratur på Blå.