Plettfritt pensum? Trigger warnings, ytringsfrihet og universitetskultur

11830723_527390835758_1505697482_n  

Fredag 11. september besøker Litteratur på Blå Litteraturfestivalen 2015 på Blindern!

I USA ønsker studenter seg merking av pensum med potensielt støtende innhold, som for eksempel voldtekt, selvmord eller tortur. Fenomenet er selvsagt på vei til Norge. Aktuelle verker kan være Woolfs Til fyret, Ovids Metamorfoser eller Shakespeares Kjøpmannen i Venedig. Såkalte trigger warnings er særlig beregnet på personer med posttraumatisk stresslidelse, men det kan også advares mot rasistisk, antisemittisk eller kjønnsdiskriminerende innhold. Er slik merking et varsel om en ny ytringskultur, preget av overfølsomhet og krenkelsesmani, eller bare et sympatisk tiltak for økt bevisstgjøring og mer inkluderende undervisning? Skjermes studentene fra alt som er vanskelig, eller rustes de til å delta i den offentlige debatt?

Litteratur på Blå inviterer til debatt fredag 11. september kl. 20. I panelet har vi med oss journalistene Inger Merete Hobbelstad og Emil Flatø, samt førstelektor Erika Kvistad. Arrangementet foregår på Frederikkeplassen på Blindern (Universitetet i Oslo), og er en del av studentenes Litteraturfestival 2015.

Inger Merete Hobbelstad er kulturjournalist, anmelder og ansatt i Dagbladets lederavdeling. Hun er også litteraturviter med en masteroppgave om Homers Iliaden.

Emil Flatø vikarierer som kulturjournalist i Morgenbladet, og er akkurat ferdig med graden sin på Columbia-universitetet, hvor han viet mye av tiden sin til menneskerettigheter, fortellerkunst og kjønnsteori

Erika Kvistad er førstelektor i engelsk litteratur ved UiO og forsker på seksuelle maktforhold i litteratur.

Samtalen ledes av Litteratur på Blås Hedda Lingaas Fossum.